09 ноември 2018, петък

Годишна конференция BalRec - 8 ноември 2018г.

В конференцията BalRec - една от най-влиятелните платформи в сферата на недвижимите имоти, събрала тази година повече от 400 представители на активните компании на инвестиционния пазар у нас, участва и Константин Бобчев, управляващ партньор в Смарт Консултантс. Ето накратко неговото мнение по обсъдените въпроси в дискусията Пазар на жилища 2018:

 

Накъде отива жилищният пазар? Какви са предизвикателствата пред жилищните предприемачи в края на 2018?

Основното предизвикателство пред българския предприемач произтича от състоянието на пазара, който е леко охладен, но засега – стабилен, а то е да се улови пулса му сред вече голямото предлагане.

 

Какви са грешките от миналото, в коя част на пазарния цикъл сме?

Бих казал – в пика, преди зенита, а що се отнася до грешките – поуките от тях ни карат да сме особено внимателни и взискателни към осигуряване на възможности за финансиране и за завършване на проектите.

 

Какви са прогнозите за 2019?

Инвестиционият пазар ще расте, предстои успешна година.

 

Какви са основните двигатели на засиленото търсене през последните няколко години?

Безспорно - икономическият растеж, достъпното финансиране, активният процес на урбанизация, ниската доходност на депозитите. Между активите, които ще запазят стойността си, са внимателно подбраната локация на обектите, модерните и качествени материали, вложени в изграждането им, осигуряването на необходимата инфраструктура.

По отношение промените в профила на купувача, трябва да се вземе предвид дали и доколко новото поколение жилищни обитатели, т.н. millennials, променят облика на жилищния продукт. Това са грамотни, добре осведомени хора, които купуват в 70% от случаите за собствени нужди и в 30% - за инвестиция, но това съотношение е динамично, зависи от много фактори, включително и от самия продукт.

Активите под т.н. „Витошка яка” се радват на сериозен пазарен интерес, именно там се наблюдава това съотношение между закупени имоти за собствено ползване и тези с инвестиционна цел, а тази пропорция е добра.

 

Какви са нивата на предлагане, сегментиран ли е жилищният пазар и в кой сегмент има потенциал поради недостиг спрямо нивата на търсене?

Купувачът има богат избор измежду луксозни, среден клас, достъпни, мащабни, бутикови, ексклузивни имоти – налага се той да бъде изключително внимателен! Очаква се увеличаване на нивата на достъпните и среден клас жилища.

Познаването на успешните модели на комплексите от типа gated community или т.н. затворени комплекси дава на инвеститорите необходимите лостове, с които да осигурят очакваните от купувачите здравословна среда, безопасност на комплекса, професионално управление, допълнителни удобства и услуги. Внимателното зониране на комплекса, проектирането и планирането на неговите елементи и функции, качеството на материалите и на самото строителство продават успешно, но многогодишния ни опит сочи, че професионалното управление и поддръжка увеличава стойността на инвестицията и прави комплекса наистина успешен.

 

Кои зони ще предоставят най-добри възможности за развитие на жилищните проекти в София?

С оглед на публичните инвестиции, инфраструктурната и транспортна обезпеченост,  това определено са терените около южната дъга и метростанциите.

Обратно