19 ноември 2018, понеделник

Инж. Георги Пенев: "Търсим високо качество и кратки срокове."

Инж. Георги Пенев, управител, "АТ Инженеринг 2000": Като строител и съинвеститор търсим високо качество и кратки срокове

 

Какви са предизвикателствата на проекта Hill Side?

- В дългогодишния си опит ние от „АТ Инженеринг 2000“ сме изграждали немалки по мащаб проекти и познаваме добре предизвикателствата пред това. На фона на сегашните мащаби в жилищното строителство смело можем да заявим, че комплекс HILL SIDE не е малък като обем проект. Интересното при него и това, което се явява основно предизвикателство, е решението да изградим на целия терен подземем паркинг върху покрива, на който ще са разположени шестте жилищни сгради, от една страна, а от друга – той ще бъде богато озеленен с едри дървесни видове. Именно това e отличителната черта на HILL SIDE – богато озеленен вътрешен парк с водни елементи, който обаче, от друга страна, е покрив на подземния паркинг.  Като друго предизвикателство мога да посоча големите тераси и плоските покриви на пентхаусите на последните етажи на сградите. Добрата новина тук е, че към настоящия момент технологиите в тази сфера са много напреднали и съществуват различни решения и детайли, които да гарантират качественото изграждане на големи покривни тераси.

 

Можете ли да коментирате бюджет и срокове?

- В проекта за изграждането на комплекс HILL SIDE „АТ Инженеринг“ участва не само като главен изпълнител, а и като съинвеститор. Именно заради това ние ценим ресурса, който инвестираме, и сами задаваме по-кратки срокове за изпълнение. Това обаче не е за сметка на качеството на строителство. Комплекс HILL SIDE се очаква да бъде завършен в края на 2019 г., което е две години след старта на проекта. Това е един оптимален срок.

 

Какви са очакванията за едно успешно сътрудничество с останалите участници в строително-инвестиционния процес?

- HILL SIDE е първият проект, в който участваме като съинвеститори, но и като главен изпълнител, заедно със „Смарт Консултантс“. Щастливи сме, че срещаме пълно разбиране от тяхна страна и успяваме умело да съчетаем нашия дългогодишен опит в сферата на строителството с техните доказани умения в ръководенето на проекти и продажбите. Младият и мотивиран екип на „Смарт Консултантс“ много добре допълва дългогодишния опит на служителите на „АТ Инженеринг“ в една чудесна симбиоза. По отношение на проектантите – архитектите от проектантско бюро „Триаксис“ са участвали съвместно както с нас, така и със „Смарт Консултантс“ в не един проект. Пример за това са ваканционно селище „Оазис“ в Лозенец и бутикови сгради в развити квартали на София. Съчетавайки уменията си и работейки в екип, сме убедени, че комплекс HILL SIDE ще е най-добрият резултат от това сътрудничество. Което е само началото, тъй като тепърва предстои да представим на клиентите си други проекти, отговарящи и на най-смелите очаквания.

Обратно