17 май 2019, петък

Недвижими имоти и Бизнес 2019, УНСС

Г-н Константин Бобчев, управляващ партньор в Смарт Консултантс, участва в V-тата научно-практическа конференция на тема „Недвижими имоти и Бизнес 2019 г.“, организирана от катедра „Недвижима собственост“ на Университета за Национално и Световно Стопанство.

 

По време на форума бяха засегнати актуални проблеми на пазара на недвижими имоти, сред които нуждата от квалификация, допълнителна специализация и обучение на участниците на пазара.

 

Г-н Бобчев подкрепи и изразената от ректора на УНСС проф. ик.н Стати Статев теза за въвеждане на образователен ценз на заетите в сферата на недвижими имоти с цел постигане на сигурност на пазара, доверие от страна на купувачите и постигане на икономически ръст.

Обратно