04 септември 2018, вторник

Две сгради в комплекс HILL SIDE вече са с АКТ 14

 

Две от сградите в новостроящия се комплекс HILL SIDE на бул. "Симеоновско шосе" - сгради Д и Е вече имат акт за приемане на конструкцията - АКТ 14. Заключението на компетентните органи в него гласи, че носещата конструкция на строежа е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му, всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба. Съгласно това се разрешава изпълнението на довършителните работи. Към дата 04.09.2018 г. сгради Д и Е са на етап достигната кота "било" и в момента се изпълняват вътрешни и външни зидарии. Получаването на АКТ 14 на сградите доказва напредъка в строителството на комплекс HILL SIDE, чиято първа копка бе направена в началото на ноември 2017 г. С бързи темпове върви и изграждането на останалите четири сгради в комплекса. Сграда В и Г са на етап кофраж и армировка за вертикални елементи от кота + 9,50 м. до 12,70 м. ; сграда Б - кофраж и армировка за вертикални елементи за плоча ниво сутерен, сграда А - изкоп. 

 

Повече подробности за комплекса може да откриете на https://hillside.bg/bg. 

 

Обратно