Въвеждане в експлоатация

След приключване на строителномонтажните работи и приемането им от компетентните длъжностни лица (Акт 15) се извършва процедура по въвеждане на обекта в есплоатация (Акт 16 и получаване на Разрешение за ползване).

Свържете се с нас