Гаранционна и следгаранционна експлоатация

Предаване на всички системи и инсталации. Подготовка на необходимите гаранционни дневници. Определя се персонала, времето за периодичните инспекции и пр. с оглед валидността на гаранциите. Контрол на гаранциите на главния изпълнител, подизпълнителни и доставчици. Контрол по освобождаването на гаранционните суми.

Свържете се с нас