Идеен, технически и работен проект

На база предпроектните проучвания се създават чертежи в мащаб 1:500; 1:200 и 1:100, в които подробно се разработва архитектурната идея. Разработват се варианти за разположение на обектите и прилежащата инфраструктура, възможните разпределения, фасади, силуети. Инженерите специалисти изготвят подробни записки за техническите параметри и възможните решения, схеми за основните трасета и мрежи , определят се местата за захранване с ток, вода и др. Подготвят се разчети за необходимите мощности, на база на които се сключват предварителни договори с доставчици на електроенергия, вода, газ, телефон. Съставя се предварителен проектобюджет.

Свържете се с нас