Изготвяне и контрол на бюджет

На базата на изходните данни от предпроектните проучвания, на количествено-стойностните сметки за строителството, на планираните маркетингови разходи, на държавните такси за разрешителни и т.н., изготвяме прецизен проектобюджет и следим за неговото стриктно изпълнение.

Свържете се с нас