Предпроектни проучвания

 

  • Изработка на подробни обемно-устройствени и функционални  схеми, площоразпределения, съгласно изискванията на инвеститора и другите консултанти от екипа (продажби, сигурност, експлоатация, управление и др.).
  • Изработване на мотивирано предложение за виза проектиране.
Свържете се с нас