21 january 2020, tuesday

Насърчаваме образователната среда, сътрудничеща си с бизнеса

Ние от Смарт Консултнатс, насърчаваме и стимулираме гъвкавата образователна среда, която си сътрудничи с бизнеса. Висшето образование е една от сферите, която се нуждае от бързи промени и адаптация към потребностите и моделите на учене на новото поколение.

 

По инициатива на един от управляващите ни партньори - д-р Константин Бобчев и в сътрудничество с УНСС- София бе издадено проучването “Съвременни подходи за финансиране на придобиването на достъпни и качествени жилища”.

 

Вярваме, че създаването на мрежа за сътрудничество между университетите и бизнеса осигурява редица ползи, както за обучаваните студенти, така и за развитието на бизнес организациите.

Back