16 юни 2020, вторник

BalREact #Action in crisis 2020 | ONLINE издание | 16.06.2020г.

ПАЗАРЪТ НА ЖИЛИЩА - УСТОЙЧИВОСТ В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

В събитието ще вземе участие д-р Константин Бобчев, управляващ партньор в Смарт Консултантс, за да предостави  експертен поглед върху тенденциите при развитието на висок клас жилищни проекти в контекста на епидемичната криза, като направи анализ на социалните и пазарни фактори и ефекта им върху изискванията към средата на обитаване, предизвикателствата пред инвеститорите и строителите, моделите на управление и запазване на дългосрочна стойност на жилищния продукт.


Целта е, в отговор на ежедневните крайни и субективни твърдения, които замърсяват публичната среда, да предоставим обективна оценка за пазарната устойчивост на качествените жилищни проекти и очакванията за дълбочината и продължителността на текущите и предстоящите структурни промени.


Регистрация: https://balreact.gradat.events/bg/register
Програмата на събитието: https://2020.balrec.bg/2/
Всички участници: https://2020.balrec.bg/4/
Interactive Sponsor Hub: https://2020.balrec.bg/39/

Обратно